2D Počítačová grafika

2D Počítačová grafika

Počítačová grafika je typ grafiky, která se používá pro vytváření a zobrazování obrazů na monitoru nebo jiném zařízení. Typické aplikace 2D grafiky jsou herní enginy, CAD/CAM/CAE programy, editory fotografií, kreslící programy a animace.

Grafika se skládá z několika základních prvků:

  • Pixel: Pixel je nejmenší jednotka v 2D grafice. Pixel je obvykle definován jako barevný bod na obrazovce.
  • Bitmapa: Bitmapa je soubor dat, který popisuje uspořádání pixelů na obrazovce. Bitmapy jsou nejčastěji používány pro zobrazení fotografií a obrázků.
  • Vektor: Vektor je matematický model, který se používá pro popis tvarů a objektů v grafice. Vektory jsou obvykle definovány pomocí geometrických objektů, jako jsou čtverce, elipsy a kruhy.
  • Grafický prvek: Grafický prvek je objekt nebo tvar, který je vykreslen na obrazovce pomocí 2D grafiky. Grafické prvky mohou být definovány pomocí pixelů, bitmap nebo vektorů.

Grafika se používá pro vytváření a zobrazování mnoha různých typů obrazů. Mezi tyto typy patří fotografie, ilustrace, animace, herní grafika a webová grafika.

2D Počítačová grafika: Základní operace s obrázky

Počítačová grafika zahrnuje řadu základních operací s obrázky. Tyto operace se obvykle skládají z několika kroků: načtení obrázku, transformace obrázku, vykreslení obrázku a uložení obrázku.

Načtení obrázku

Prvním krokem je načtení obrázku do počítače. To se obvykle provádí prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI). Uživatel zadá adresu obrázku, který chce načíst, a grafické rozhraní obrázek načte. Některé aplikace mohou mít vlastní metody na načtení obrázku.

Transformace obrázku

Druhým krokem je transformace obrázku. Transformace obrázku je proces, při kterém se obrázek mění. Transformace mohou být lineární nebo nelineární. Lineární transformace jsou ty, které se dají vyjádřit matematicky pomocí matic.

Vykreslení obrázku

Třetím krokem je vykreslení obrázku. Vykreslení je proces, při kterém se obrázek zobrazuje na monitoru nebo na jiném zobrazovacím zařízení. Vykreslení může být také nazýváno jako renderování.

Uložení obrázku

Posledním krokem je uložení obrázku. Obrázek se ukládá do počítače ve formátu, který je určen pro další zpracování nebo pro tisk. Existuje mnoho různých grafických formátů, jako je JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF atd.

2D počítačová grafika a tvorba animací

Počítačová grafika je druh grafiky, který se používá pro vytváření obrázků na ploše. Může se jednat o statické nebo animované obrázky. 2D grafika se používá v mnoha oblastech, jako je tvorba her, design webových stránek, tvorba animací nebo tvorba log.

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit 2D obrázek. Mezi nejčastěji používané metody patří kreslení pomocí pixelů, kreslení pomocí vektorů, kreslení pomocí rastrových obrázků nebo kreslení pomocí 3D modelů.

Pixelové obrázky jsou nejčastěji používaným typem 2D obrázku. Jsou to obrázky složené z mnoha malých čtverečků, které se nazývají “pixely”. Pixelové obrázky jsou nejčastěji používané pro tvorbu her a animací, protože jsou dobře přizpůsobené pro pohyb.

Vektorové obrázky jsou obrázky složené z matematických objektů, které se nazývají “vektory”. Vektorové obrázky jsou často používané pro tvorbu log nebo designu webových stránek, protože jsou dobře přizpůsobené pro změny velikosti nebo pozice.

Rastrové obrázky jsou obrázky složené z mnoha malých čtverečků, které se nazývají “pixely”. Rastrové obrázky jsou často používané pro tvorbu fotografií nebo tiskovin, protože jsou dobře přizpůsobené pro změny velikosti.

Mohlo by vás zajímat…

cs_CZCzech